YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 40 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 40 SGK Vật lý 10 nâng cao

Kim giờ của một đồng hồ dài bằng 3/4 kim phút. Tìm tỉ số giữa tốc độ góc của hai kim và tỉ số giữa tốc độ dài của đầu mút hai kim. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Kim phút quay 1 vòng hết 1 h \( \Rightarrow {T_{ph}} = 1h\)

  • Kim giờ quay 1 vòng hết 12h \( \Rightarrow {T_g} = 12h\)

  • Tỉ số giữa tốc độ góc của hai kim là:

\(\frac{{{\omega _g}}}{{{\omega _{ph}}}} = \frac{{\frac{{2\pi }}{{{T_h}}}}}{{\frac{{2\pi }}{{{T_{ph}}}}}} = \frac{{{T_{ph}}}}{{{T_g}}} = \frac{1}{{12}}\)

  • Tỉ số giữa tốc độ dài của đầu mút hai kim:

\(\frac{{{v_g}}}{{{v_{ph}}}} = \frac{{{r_g}}}{{{r_{ph}}}}.\frac{{{\omega _g}}}{{{\omega _{ph}}}} = \frac{3}{4}.\frac{1}{{12}} = \frac{1}{{16}}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 40 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF