ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5.1 trang 16 SBT Vật lý 10

Bài tập 5.1 trang 16 SBT Vật lý 10

Câu nào sai ?

Chuyển động tròn đều có

A. quỹ đạo là đường tròn.

B. tốc độ dài không đổi.

C. tốc độ góc không đổi.

D. vectơ gia tốc không đổi. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chuyển động tròn đều có vectơ gia tốc không đổi → D sai 

Chọn đáp án D

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.1 trang 16 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1