ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 40 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 40 SGK Vật lý 10 nâng cao

Vệ tinh nhân tạo của Trái Đất ở độ cao 300km bay với vận tốc 7,9km/s. Tính tốc độ góc, chu kì, tần số của nó. Coi chuyển động là tròn đều. Bán kính Trái Đất bằng 6400km. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vệ tinh chuyển động trên quỹ đạo tròn quanh tâm Trái Đất có bán kính quỹ đạo:

Rv = R + h = 6400 + 300 = 6700km

  • Tốc độ góc của vệ tinh là:

\({\omega  = \frac{v}{r} = \frac{{7,9}}{{6700}} = 1,{{18.10}^{ - 3\,}}(rad/s)}\)

  • Chu kì quay của vệ tinh:

\({T = \frac{{2\pi }}{\omega } \approx 5325s = 1h28\min 45s}\)

  • Tần số của vệ tinh:

\({f = \frac{1}{T} = 1,{{88.10}^{ - 4}}(Hz)}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 40 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1