ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5.11 trang 18 SBT Vật lý 10

Bài tập 5.11 trang 18 SBT Vật lý 10

Mặt Trăng quay 1 vòng quanh Trái Đất hết 27 ngày - đêm. Tính tốc độ góc của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chu kì quay của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất bằng :

T = 27 (ngày - đêm) = 27.24.3 600 ≈ 2,33.1 106 s

Tốc  độ góc của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất bằng:

\(\omega = \frac{{2\pi }}{T} \approx \frac{{2.3,14}}{{2,{{33.10}^6}}} \approx 2,{7.10^{ - 6}}(rad/s)\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.11 trang 18 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1