YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.5 trang 17 SBT Vật lý 10

Bài tập 5.5 trang 17 SBT Vật lý 10

Chỉ ra cặp công thức đúng, liên hệ giữa tốc độ góc với tốc độ dài và giữa gia tốc hướng tâm với tốc độ dài của chất điểm chuyển động tròn đều.

A. \(v = \omega r;{a_{ht}} = {v^2}r\)

B. \(v = \frac{\omega }{r};{a_{ht}} = \frac{{{v^2}}}{r}\)

C. \(v = \omega r;{a_{ht}} = \frac{{{v^2}}}{r}\)

D. \(v = \frac{\omega }{r};{a_{ht}} = {v^2}r\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C

\(v = \omega r;{a_{ht}} = \frac{{{v^2}}}{r}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.5 trang 17 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF