ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5.5 trang 17 SBT Vật lý 10

Bài tập 5.5 trang 17 SBT Vật lý 10

Chỉ ra cặp công thức đúng, liên hệ giữa tốc độ góc với tốc độ dài và giữa gia tốc hướng tâm với tốc độ dài của chất điểm chuyển động tròn đều.

A. \(v = \omega r;{a_{ht}} = {v^2}r\)

B. \(v = \frac{\omega }{r};{a_{ht}} = \frac{{{v^2}}}{r}\)

C. \(v = \omega r;{a_{ht}} = \frac{{{v^2}}}{r}\)

D. \(v = \frac{\omega }{r};{a_{ht}} = {v^2}r\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án C

\(v = \omega r;{a_{ht}} = \frac{{{v^2}}}{r}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.5 trang 17 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1