Trắc nghiệm Unit 6 Tiếng Anh lớp 7 - Let's go

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 6 tiếng Anh lớp 7 Part B do HỌC247 biên soạn. Chúc các em học tốt!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.

  Câu 1:

  • A. can
  • B. should
  • C. will
  • D. shouldn't
 • Câu 2:

  • A. Why don't you
  • B. Let's
  • C. What about
  • D. Would you
 • Câu 3:

  • A. Good idea
  • B. I'd love to
  • C. It's my pleasure
  • D. That's right
 • Câu 4:

  • A. Let's
  • B. What about
  • C. Why don't we
  • D. Would you like
 • Câu 5:

  • A. health
  • B. healthy
  • C. unhealth
  • D. unhealthy

Được đề xuất cho bạn