Trắc nghiệm tổng hợp Unit 6 tiếng Anh lớp 7 - After school

Để củng cố bài học Unit 6 tiếng Anh lớp 7 - After school, mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm trực tuyến do HỌC247 biên soạn. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!
 

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):