Trắc nghiệm Unit 6 Tiếng Anh lớp 7 - What do you do?

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 6 Tiếng Anh lớp 7 - What do you do? do HỌC247 biên soạn. Chúc các em học tốt!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.

  Câu 1:

  • A. collecting
  • B. collection
  • C. collector
  • D. collected
 • Câu 2:

  • A. making
  • B. rehearsing
  • C. practing
  • D. playing
 • Câu 3:

  • A. thinking
  • B. answer
  • C. idea
  • D. questions
 • Câu 4:

  • A. In
  • B. On
  • C. At
  • D. For
 • Câu 5:

  • A. listening to music
  • B. listen music
  • C. to listening to music
  • D. listen to music

Được đề xuất cho bạn