ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 6 Tiếng Anh lớp 7 - Grammar (Ngữ pháp)

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Grammar Unit 6 tiếng Anh lớp 7 để củng cố kiến thức ngữ pháp vừa học. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau

  Let's ____ some computer games.

  • A. playing
  • B. to play
  • C. play
  • D. to playing
  • A. Ok, thanks
  • B. Good idea!
  • C. Oh, that's right
  • D. You're very kind.
   
   
  • A. watching
  • B. to watch
  • C. watch
  • D. watched
  • A. need
  • B. can
  • C. shouldn't
  • D. should
  • A. to go
  • B. go
  • C. going
  • D. to going
 

 

YOMEDIA
1=>1