ON
ADMICRO
VIDEO

Unit 3 lớp 7 Grammar - Ngữ pháp


Bài học Grammar Tiếng Anh Unit 3 lớp 7 hướng dẫn các em điểm ngữ pháp về câu cảm thán và cách sử dụng câu cảm thán trong tiếng Anh.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

Câu cảm thán

  • Câu cảm thán thường bắt đầu với HOW hoặc WHAT và tận cùng bằng dấu chấm than (!).

- How nice his room is! Phòng của anh ấy xinh quá!

- What a beautiful day! Ngày đẹp quá!

  • Câu cảm thán với HOW

How + adj + S + V!

- How hot it is! Trời nóng làm sao!

- How easy the exercise is! Bài tập dễ quá!

How + adv + S + V!

- How fast he runs! Anh ấy chạy nhanh quá!

- How beautifully she sings! Cô ấy hát hay làm sao!

  • Câu cảm thán với WHAT

Với danh từ đếm được số ít: What + a/an + adj + N!

- What a Christmas tree! Cây giáng sinh đẹp quá!

- What an interesting film! Bộ phim hay quá!

  • Với danh từ đếm được số nhiều: What + adj + Ns!

- What beautiful flowers! Hoa đẹp quá!

- What lovely puppies! Những con chó con dễ thương quá!

Với danh từ không đếm được: What + adj + N!

- What hot water! Nước nóng quá!

- What delicious coffee! Cà phê ngon làm sao!

Chú ý: Cấu trúc với What ...! có thể có S + V (chủ từ + động từ)

- What a nice house she has! Cô ấy có ngôi nhà đẹp quá!

- What beautiful flowers she buys! Chị ấy mua hoa đẹp quá!

Bài tập minh họa

 
 

Write your complaints or compliments.

Example: awful / day. -> What an awful day!

1. Boring/ song -> ………………………………………………………………

2. Old/ bicycle -> ………………………………………………………………

3. Lovely/ living room -> ………………………………………………………………

4. Bright/ room. -> ……………………………………………………………….

5. Nice/ colors -> ………………………………………………………………

6. Beautiful/ bathroom -> ………………………………………………………………

7. Bad/ movie -> ………………………………………………………………

8. Great/ party -> ………………………………………………………………

9. Modern/ computer -> ………………………………………………………………

10. Friendly/boy -> ………………………………………………………………
 

Hỏi đáp Grammar Unit 3 Lớp 7

Trên đây là hướng dẫn bài học Grammar Unit 3 tiếng Anh lớp 7, trong quá trình học bài có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

 

AMBIENT
1=>1