Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 7 - What a lovely house!

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 3 tiếng Anh lớp 7 Part A do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống

  Câu 1:

  • A. What
  • B. What a
  • C. What an
  • D. What's
 • Câu 2:

  • A. any
  • B. a
  • C. some
  • D. more
 • Câu 3:

  • A. There have 6 rooms.
  • B. Yes, there are 6 rooms.
  • C. There are 6 rooms.
  • D. There aren't 7 rooms.
 • Câu 4:

  • A. How much
  • B. Which
  • C. What
  • D. How
 • Câu 5:

  • A. has
  • B. is having
  • C. have
  • D. are having

Được đề xuất cho bạn