ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 15 Tiếng Anh lớp 7 - In the city

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 14 Tiếng Anh lớp 7 Phần B do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1