ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Unit 15 Tiếng Anh lớp 7 - Grammar (Ngữ pháp)

Mời các em tham gia thực hành bài tập trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 15 tiếng Anh lớp 7 do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

AMBIENT
1=>1