Trắc nghiệm Unit 15 Tiếng Anh lớp 7 - Grammar (Ngữ pháp)

Mời các em tham gia thực hành bài tập trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 15 tiếng Anh lớp 7 do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng cho những câu sau

  Câu 1:

  • A. in
  • B. on
  • C. at
  • D. for
 • Câu 2:

  • A. lets
  • B. keeps
  • C. makes
  • D. puts
 • Câu 3:

  • A. crosses
  • B. cross
  • C. crossed
  • D. crossing
 • Câu 4:

  • A. Don't
  • B. Doesn't
  • C. Didn't
  • D. Isn't
 • Câu 5:

  • A. good
  • B. beautiful
  • C. addictive
  • D. boring

Được đề xuất cho bạn