YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 35 trang 20 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 35 tr 20 sách GK Toán 9 Tập 1

Tìm x, biết:

a) \(\sqrt{(x-3)^{2}}=9\)

b) \(\sqrt{4x^{2}+4x+1}=6\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35

Xem xét điều kiện bài toán, rồi biến đổi, kiểm tra điều kiện nếu có là cách giải bài toán số 35 này, có thể dùng phương pháp bình phương hai vế để tránh sót nghiệm. Ở bài toán này, ta sẽ làm hai cách!

Câu a:

Cách 1:

\(\sqrt{(x-3)^{2}}=9\)

\(\Leftrightarrow |x-3|=9\Leftrightarrow x-3=9\) hoặc \(x-3=-9\)

Giải hai phương trình trên, ta được \(x=12\) hoặc \(x=-6\)

Cách 2: (dùng bình phương khi biết hai vế không âm)

\(\sqrt{(x-3)^{2}}=9\)

\(\Leftrightarrow (x-3)^2=81\Leftrightarrow x^2-6x+9-81=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-6x-72=0\)

Giải phương trình bậc hai ta được  \(x=12\) hoặc \(x=-6\)

Câu b: cũng làm tương tự câu a theo hai cách ở trên:

Cách 1:

\(\sqrt{4x^{2}+4x+1}=6\Leftrightarrow \sqrt{(2x+1)^2}=6\)

\(\Leftrightarrow 2x+1=6\) hoặc \(2x+1=-6\)

Giải hai phương trình trên, ta được \(x=\frac{5}{2}\) hoặc \(x=\frac{-7}{2}\)

Cách 2: (bình phương hai vế)

\(\sqrt{4x^{2}+4x+1}=6\Leftrightarrow 4x^2+4x+1=36\Leftrightarrow 4x^2+4x-35=0\)

Giải phương trình bậc hai ở trên, ta đươc \(x=\frac{5}{2}\) hoặc \(x=\frac{-7}{2}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 20 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF