YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 44 trang 12 SBT Toán 9 Tập 1

Giải bài 44 tr 12 sách BT Toán lớp 9 Tập 1

Cho hai số a, b không âm. Chứng minh:

\({{a + b} \over 2} \ge \sqrt {ab} \)

(Bất đẳng thức Cô-si cho hai số không âm). 

Dấu đẳng thức xảy ra khi nào ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Áp dụng hằng đẳng thức:

\({(a - b)^2} = {a^2} - 2ab + {b^2}\)

Với \({\rm{A}} \ge {\rm{0}}\) thì \(A = \sqrt {{A^2}} \)

Lời giải chi tiết

Vì \(a ≥ 0\) nên \( \displaystyle\sqrt a \) xác định, \( b ≥ 0\) nên \( \displaystyle\sqrt b \) xác định

Ta có:  

\( \displaystyle\eqalign{
& {\left( {\sqrt a - \sqrt b } \right)^2} \ge 0 \cr 
& \Leftrightarrow a - 2\sqrt {ab} + b \ge 0 \cr} \)

\( \displaystyle \Leftrightarrow a + b \ge 2\sqrt {ab}  \Leftrightarrow {{a + b} \over 2} \ge \sqrt {ab} \) 

Dấu đẳng thức xảy ra khi \( a = b\). 

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 12 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF