YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 33 trang 19 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 33 tr 19 sách GK Toán 9 Tập 1

Giải phương trình

a) \(\sqrt{2}.x - \sqrt{50} = 0\)                 b) \(\sqrt{3}.x + \sqrt{3} = \sqrt{12} + \sqrt{27}\)

c) \(\sqrt{3}x^2-\sqrt{12}=0\)                 d) \(\frac{x^{2}}{\sqrt{5}}- \sqrt{20} = 0\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33

Giải phương trình chứa căn là kiến thức quan trọng cần được nắm vững, ở bài 33 này, các em cần chuyển vế, và chỉ bình phương khi cả hai vế không âm.

Câu a:

\(\sqrt{2}.x - \sqrt{50} = 0\)

\(\Leftrightarrow \sqrt{2}x=\sqrt{50}\Leftrightarrow x=\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}=\sqrt{25}=5\)

Câu b:

\(\sqrt{3}.x + \sqrt{3} = \sqrt{12} + \sqrt{27}\)

\(\Leftrightarrow \sqrt{3}(x+1)=2\sqrt{3}+3\sqrt{3}=5\sqrt{3}\)

\(\Leftrightarrow x+1=5\Leftrightarrow x=4\)

Câu c:

\(\sqrt{3}x^2-\sqrt{12}=0\)

\(\Leftrightarrow \sqrt{3}x^2=2\sqrt{3}\Leftrightarrow x^2=2\)

\(\Leftrightarrow x=\pm 2\)

Câu d:

\(\frac{x^{2}}{\sqrt{5}}- \sqrt{20} = 0\)

\(\Leftrightarrow \frac{x^2}{\sqrt{5}}=\sqrt{20}\Leftrightarrow x^2=\sqrt{20.5}=10\)

\(\Leftrightarrow x=\pm \sqrt{10}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 19 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON