YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 36 trang 20 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 36 tr 20 sách GK Toán 9 Tập 1

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai ? Vì sao ?

a) \(0,01=\sqrt{0,0001}\)

b)\(-0,5=\sqrt{-0,25}\)

c) \(\sqrt {39}  < 7\) và \(\sqrt {39}  >6\)

d) \((4-\sqrt{13})2x< \sqrt{3}(4-\sqrt{13})\Leftrightarrow 2x< \sqrt{3}\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36

Để xét tính đúng sai của các khẳng định trên ở bài 36, chúng ta cần nắm vững quy tắc khai phương, điều kiện tồn tại căn bậc hai...

Câu a:

\(0,01=\sqrt{0,0001}\) 

khẳng định này đúng vì cả hai vế không âm, nếu bình phương vế trái, ta được biểu thức ở trong căn của vế phải.

Câu b:

\(-0,5=\sqrt{-0,25}\)

Khẳng định này là sai bởi vì số \(-0,25<0\). Số âm không có căn bậc hai.

Câu c:

\(\sqrt {39}  < 7\)  là đúng vì \(7=\sqrt{49}\) và \(49>39\)

\(\sqrt {39}  >6\) là khẳng định đúng vì \(6=\sqrt{36}\) và 

Vậy cả hai khẳng định trên đều đúng!\(36<39\)

Câu d: 

\((4-\sqrt{13})2x< \sqrt{3}(4-\sqrt{13})\Leftrightarrow 2x< \sqrt{3}\)

Ta thấy: \(4=\sqrt{16}>\sqrt{13}\Rightarrow 4-\sqrt{13}>0\)

Khi chia cả hai vế của bất phương trình cho một số không âm, bất phương trình không đổi chiều.

Vậy khẳng định trên là đúng.

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 20 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON