YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.1 trang 12 SBT Toán 9 Tập 1

Giải bài 4.1 tr 12 sách BT Toán lớp 9 Tập 1

Giá trị của \(\sqrt {\dfrac{{49}}{{0,09}}} \) bằng 

(A) \(\dfrac{7}{3}\); 

(B) \(\dfrac{{70}}{3}\); 

(C) \(\dfrac{7}{{30}}\);

(D) \(\dfrac{{700}}{3}\).

Hãy chọn đáp án đúng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Với \(A \ge 0,B > 0\) thì \(\sqrt {\dfrac{A}{B}}  = \dfrac{{\sqrt A }}{{\sqrt B }}\) 

Với \({\rm{A}} \ge {\rm{0}}\) thì \(A = \sqrt {{A^2}} .\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
\sqrt {\dfrac{{49}}{{0,09}}} = \sqrt {\dfrac{{{7^2}}}{{0,{3^2}}}} \\
= \dfrac{{\sqrt {{7^2}} }}{{\sqrt {0,{3^2}} }} = \dfrac{7}{{0,3}}\\
= \dfrac{{70}}{3}
\end{array}\).

Chọn (B).

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.1 trang 12 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF