ADMICRO
UREKA

Bài tập 47 trang 45 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 47 tr 45 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Cho các đa thức:

\(\begin{array}{l} P\left( x \right) = 2{{\rm{x}}^4} - x - 2{{\rm{x}}^3} + 1\\ Q\left( x \right) = 5{{\rm{x}}^2} - {x^3} + 4{\rm{x}}\\ H\left( x \right) = - 2{{\rm{x}}^4} + {x^2} + 5 \end{array}\)

Tính P(x)+Q(x)+H(x) và P(x)-Q(x)-H(x)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tính P(x)+Q(x)+H(x)

Ta có: 

\(\begin{array}{l} 2{{\rm{x}}^4} - x - 2{{\rm{x}}^3} + 1 + 5{{\rm{x}}^2} - {x^3} + 4{\rm{x}} - 2{{\rm{x}}^4} + {x^2} + 5\\ = - 3{{\rm{x}}^3} + 6{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} + 6 \end{array}\)

Tính P(x)-Q(x)-H(x)

\(\begin{array}{l} 2{{\rm{x}}^4} - x - 2{{\rm{x}}^3} + 1 - \left( {5{{\rm{x}}^2} - {x^3} + 4{\rm{x}}} \right) - \left( { - 2{{\rm{x}}^4} + {x^2} + 5} \right)\\ = 2{{\rm{x}}^4} - x - 2{{\rm{x}}^3} + 1 - 5{{\rm{x}}^2} + {x^3} - 4{\rm{x + }}2{{\rm{x}}^4} - {x^2} - 5\\ = 4{{\rm{x}}^4} - {x^3} - 6{{\rm{x}}^2} - 5{\rm{x}} - 4 \end{array}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47 trang 45 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF