AMBIENT
UREKA

Bài tập 46 trang 45 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 46 tr 45 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Viết đa thức \(P(x)=5x^3-4x^2+7x-2\) dưới dạng

a) Tổng của hai đa thức một biến

b) Hiệu của hai đa thức một biến

Bạn Vinh nêu nhận xét: "Ta có thể viết đa thức đã cho thành tổng của hai đa thức bậc 4". Đúng hay sai? Vì sao?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có thể viết đa thức \(5x^3-4x^2+7x-2\) thành tổng của hai đa thức như sau:

\(\begin{array}{l} 5{{\rm{x}}^3} - 4{{\rm{x}}^2} + 7{\rm{x}} - 2 = 5{{\rm{x}}^3} + \left( { - 4{{\rm{x}}^2} + 7{\rm{x}} - 2} \right)\\ 5{{\rm{x}}^3} - 4{{\rm{x}}^2} + 7{\rm{x}} - 2 = \left( {5{{\rm{x}}^3} - 4{{\rm{x}}^2}} \right) + \left( {7{\rm{x}} - 2} \right) \end{array}\)

b) Hiệu của hai đa thức:

 \(\begin{array}{l} 5{{\rm{x}}^3} - 4{{\rm{x}}^2} + 7{\rm{x}} - 2 = 5{{\rm{x}}^3} - \left( {4{{\rm{x}}^2} - 7{\rm{x + }}2} \right)\\ 5{{\rm{x}}^3} - 4{{\rm{x}}^2} + 7{\rm{x}} - 2 = \left( {5{{\rm{x}}^3} - 4{{\rm{x}}^2}} \right) - \left( { - 7{\rm{x + }}2} \right) \end{array}\)

Bạn Vinh nêu nhận xét: "Ta có thể viết đa thức đã cho thành tổng của hai đa thức bậc 4" là đúng. Chẳng hạn

\(5{{\rm{x}}^3} - 4{{\rm{x}}^2} + 7{\rm{x}} - 2 = \left( {{x^4} + 4{{\rm{x}}^3} - 3{{\rm{x}}^2} + 7{\rm{x}} - 2} \right) + \left( { - {x^4} + {x^3} - {x^2}} \right)\)

 

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 45 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON