ADMICRO
UREKA

Bài tập 49 trang 46 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 49 tr 46 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Hãy tìm bậc của mỗi đa thức sau:

\(\begin{array}{l} M = {x^2} - 2{\rm{x}}y + 5{{\rm{x}}^2} - 1\\ N = {x^2}{y^2} - {y^2} + 5{{\rm{x}}^2} - 3{{\rm{x}}^2}y + 5 \end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: \(M = {x^2} - 2{\rm{x}}y + 5{{\rm{x}}^2} - 1 = 6{{\rm{x}}^2} - 2{\rm{x}}y - 1\)

Bậc của đa thức là 2

Đa thức \(N = {x^2}{y^2} - {y^2} + 5{{\rm{x}}^2} - 3{{\rm{x}}^2}y + 5\) có bậc là 4

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 46 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF