Bài tập 50 trang 46 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 50 tr 46 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Cho các đa thức:

\(\begin{array}{l} N = 15{y^3} + 5{y^2} - {y^5} - 5{y^2} - 4{y^3} - 2y\\ M = {y^2} + {y^3} - 3y + 1 - {y^2} + {y^5} - {y^3} + 7{y^5} \end{array}\)

a) Thu gọn các đa thức trên

b) Tính N+M và N-M

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có: 

\(N = 15{y^3} + 5{y^2} - {y^5} - 5{y^2} - 4{y^3} - 2y = - {y^5} + 11{y^3} - 2y\)

\(\begin{array}{l} M = {y^2} + {y^3} - 3y + 1 - {y^2} + {y^5} - {y^3} + 7{y^5}\\ = 8{y^5} - 3y + 1 \end{array}\)

b) Tính N+M:

\(\begin{array}{l} N + M = - {y^5} + 11{y^3} - 2y + 8{y^5} - 3y + 1\\ = 7{y^5} + 11{y^3} - 5y + 1 \end{array}\)

Tính N-M:

\(\begin{array}{l} N - M = - {y^5} + 11{y^3} - 2y - \left( {8{y^5} - 3y + 1} \right)\\ = - {y^5} + 11{y^3} - 2y - 8{y^5} + 3y - 1\\ = - 9{y^5} + 11{y^3} + y - 1 \end{array}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 50 trang 46 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 50 trang 46 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hai đa thức

  \(\begin{array}{l}
  P\left( x \right) =  - 6{{\rm{x}}^5} - 4{{\rm{x}}^4} + 3{{\rm{x}}^2} - 2{\rm{x}}\\
  Q\left( x \right) = 2{{\rm{x}}^5} - 4{{\rm{x}}^4} - 2{{\rm{x}}^3} + 2{{\rm{x}}^2} - x - 3
  \end{array}\)

  Gọi M(x) = P(x) - Q(x). Tính M(-1)

  • A. 11
  • B. 10
  • C. -11
  • D. 10

Được đề xuất cho bạn