YOMEDIA
UREKA

Bài tập 50 trang 46 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 50 tr 46 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Cho các đa thức:

\(\begin{array}{l} N = 15{y^3} + 5{y^2} - {y^5} - 5{y^2} - 4{y^3} - 2y\\ M = {y^2} + {y^3} - 3y + 1 - {y^2} + {y^5} - {y^3} + 7{y^5} \end{array}\)

a) Thu gọn các đa thức trên

b) Tính N+M và N-M

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có: 

\(N = 15{y^3} + 5{y^2} - {y^5} - 5{y^2} - 4{y^3} - 2y = - {y^5} + 11{y^3} - 2y\)

\(\begin{array}{l} M = {y^2} + {y^3} - 3y + 1 - {y^2} + {y^5} - {y^3} + 7{y^5}\\ = 8{y^5} - 3y + 1 \end{array}\)

b) Tính N+M:

\(\begin{array}{l} N + M = - {y^5} + 11{y^3} - 2y + 8{y^5} - 3y + 1\\ = 7{y^5} + 11{y^3} - 5y + 1 \end{array}\)

Tính N-M:

\(\begin{array}{l} N - M = - {y^5} + 11{y^3} - 2y - \left( {8{y^5} - 3y + 1} \right)\\ = - {y^5} + 11{y^3} - 2y - 8{y^5} + 3y - 1\\ = - 9{y^5} + 11{y^3} + y - 1 \end{array}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 50 trang 46 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF