Bài tập 48 trang 46 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 48 tr 46 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Chọn đa thức mà em cho là đúng:

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: \(\begin{array}{l} \left( {2{{\rm{x}}^3} - 2{\rm{x}} + 1} \right) - \left( {3{{\rm{x}}^2} + 4{\rm{x}} - 1} \right) = 2{{\rm{x}}^3} - 2{\rm{x}} + 1 - 3{{\rm{x}}^2} - 4{\rm{x + }}1\\ = 2{{\rm{x}}^3} - 3{{\rm{x}}^2} - 6{\rm{x}} + 2 \end{array}\)

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48 trang 46 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 48 trang 46 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hai đa thức 

  \(\begin{array}{l}
  P\left( x \right) = 2{{\rm{x}}^3} - 3{\rm{x}} + {x^5} - 4{{\rm{x}}^3} + 4{\rm{x}} - {x^5} + {x^2} - 2\\
  Q\left( x \right) = {x^3} - 2{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} + 1 + 2{{\rm{x}}^2}
  \end{array}\)

  Tính bậc của đa thức M(x) = P(x) + Q(x)

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 1

Được đề xuất cho bạn