Bài tập 48 trang 46 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 48 tr 46 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Chọn đa thức mà em cho là đúng:

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: \(\begin{array}{l} \left( {2{{\rm{x}}^3} - 2{\rm{x}} + 1} \right) - \left( {3{{\rm{x}}^2} + 4{\rm{x}} - 1} \right) = 2{{\rm{x}}^3} - 2{\rm{x}} + 1 - 3{{\rm{x}}^2} - 4{\rm{x + }}1\\ = 2{{\rm{x}}^3} - 3{{\rm{x}}^2} - 6{\rm{x}} + 2 \end{array}\)

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48 trang 46 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 48 trang 46 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hai đa thức 

  \(\begin{array}{l}
  P\left( x \right) = 2{{\rm{x}}^3} - 3{\rm{x}} + {x^5} - 4{{\rm{x}}^3} + 4{\rm{x}} - {x^5} + {x^2} - 2\\
  Q\left( x \right) = {x^3} - 2{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} + 1 + 2{{\rm{x}}^2}
  \end{array}\)

  Tính bậc của đa thức M(x) = P(x) + Q(x)

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 1
 • bach dang

  Cho P(x) = x\(^2+5x^4-3x^3+x^2+4x^4+3x^3-x+5\)
  Q(x)= x - 5x\(^3\)\(-x^2-x^4+4x^3-x^2+3x-1\)
  a, Thu gọn, sắp xếp theo lũy thừa giảm của P(x)
  b, Tính P(x) + Q(x); P(x) - Q(x)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Bài 1: Thu gọn rồi chỉ ra phần hệ số và phần biến của mỗi đơn thức:

  a, 3x*(5x2y2)

  b, (-1/3x2y2z)*(-3/2x2y*(2y2z2)2

  Bài 2 :Thực hiện phép tính rồi chỉ ra bậc của mỗi đa thức

  a, P= -5x2y-3xy2z+3x2y

  b, Q=x2yz=3x*xy-4+x2yz-3x2y

  chú thích :

  (*) có nghĩa là dấu nhân

  mình cần gấp lắm mai phải có rồi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  1. Cho 2 đa thức :

  M(x)= -9x2+3-7x4+2x3-5x

  N(x)=3x4+6x2-7x+5x3-7

  a)Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến

  b) Tính M(x)+N(x), M(x)-N(x)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn