ADMICRO
UREKA

Bài tập 52 trang 46 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 52 tr 46 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tính giá trị của đa thức \(P(x)=x^2-2x-8\) tại x=-1, x=0, x=4

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 \(P(x)=x^2-2x+8\)

Với x=-1, ta có \(P(-1)=(-1)^2-2(-1)+8=11\)

Với x=0, ta có \(P(0)=(0)^2-2(0)+8=8\)

Với x=4, ta có: \(P(4)=4^2-2.4+8=16\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 52 trang 46 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF