YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 44 trang 45 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 44 tr 45 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Cho hai đa thức: 

\(P\left( x \right) = - 5{{\rm{x}}^3} - \frac{1}{3} + 8{{\rm{x}}^4} + {x^2};Q\left( x \right) = {x^2} - 5{\rm{x}} - 2{{\rm{x}}^3} + {x^4} - \frac{2}{3}\ \)

Hãy tính P(x)+Q(x) và P(x)-Q(x)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l} P\left( x \right) + Q\left( x \right) = - 5{{\rm{x}}^3} - \frac{1}{3} + 8{{\rm{x}}^4} + {x^2} + {x^2} - 5{\rm{x}} - 2{{\rm{x}}^3} + {x^4} - \frac{2}{3}\\ = 9{{\rm{x}}^4} - 7{{\rm{x}}^3} + 2{x^2} - 5{\rm{x}} - 1 \end{array}\)

\(\begin{array}{l} P\left( x \right) - Q\left( x \right) = - 5{{\rm{x}}^3} - \frac{1}{3} + 8{{\rm{x}}^4} + {x^2} - \left( {{x^2} - 5{\rm{x}} - 2{{\rm{x}}^3} + {x^4} - \frac{2}{3}} \right)\\ = - 5{{\rm{x}}^3} - \frac{1}{3} + 8{{\rm{x}}^4} + {x^2} - {x^2} + 5{\rm{x + }}2{{\rm{x}}^3} - {x^4} + \frac{2}{3}\\ = 7{{\rm{x}}^4} - 3{{\rm{x}}^3} + 5{\rm{x + }}\frac{1}{3} \end{array}\)

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 45 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON