ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 56 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 3 tr 56 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Cho tam giác ABC với \(\widehat A = {100^o},\widehat B = {40^o}\)

a) Tìm cạnh lớn nhất của tam giác ABC

b) Tam giác ABC là tam giác gì

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta biết rằng trong một tam giác có duy nhất một góc tù và góc tù là góc lớn nhất

Vậy cạnh đối diện với góc lớn nhất (\(\widehat A = {90^o}\)) của tam giác ABC là BC

b) Trong tam giác ABC, ta có:

\(\begin{array}{l} \widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^o}\\ \Rightarrow \widehat C = {180^o} - \left( {\widehat A + \widehat B} \right) = {180^o} - \left( {{{100}^o} + {{40}^o}} \right)\\ \Rightarrow \widehat C = {40^o} \end{array}\)

Suy ra \(\widehat B = \widehat C\) . Vậy tam giác ABC cân tại A 

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 56 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1