YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 16 trang 13 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 16 tr 13 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ?
a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà x - 8 = 12

b) Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 7 = 7.

c) Tập hợp C các số tự nhiên x mà x . 0 = 0.

d) Tập hợp D các số tự nhiên x mà x . 0 = 3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(x - 8 = 12\) khi \(x = 12 + 8 = 20\). Vậy A = {20}.

Câu b:

\(x + 7 = 7 \) khi \(x = 7 - 7 = 0\). Vậy B = {0}.

Câu c:

Với mọi số tự nhiên x ta đều có \(x . 0 = 0\). Vậy C = N.

Câu d:

Vì mọi số tự nhiên x ta đều có \(x . 0 = 0\) nên không có số x nào để \(x . 0 = 3.\)

Vậy D = \(\emptyset\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 13 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON