YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 17 trang 13 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 17 tr 13 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Viết các tập hợp sau  và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử?
a) Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 20.

b) Tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: Các số tự nhiên không vượt quá 20 là những số tự nhiên bé hơn hoặc bằng 20.

Do đó A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20}. Như vậy A có 21 phần tử.

Câu b: Giữa hai số liền nhau không có số tự nhiên nào nên B = \(\emptyset\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 13 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON