YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 140 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 tr 140 sách GK Toán GT lớp 12

Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) \(\small z^4 + z^2 - 6 = 0\);                 b) \(\small z^4 + 7z^2 + 10 = 0\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Đặt Z = z2 , ta được phương trình Z2 + Z – 6 = 0

Phương trình này có hai nghiệm là Z1 = 2, Z2 = -3

Vậy phương trình có bốn nghiệm là ± \\(\small \sqrt{2}\)và ± \(\small i\sqrt{3}\).

Câu b:

Đặt Z = z2 , ta được phương trình Z2 + 7Z + 10 = 0

Phương trình này có hai nghiệm là Z1 = -5, Z2 = -2

Vậy phương trình có bốn nghiệm là \(\small \pm i\sqrt{2}\) và \(\small \pm i\sqrt{5}\).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 140 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON