YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 140 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 tr 140 sách GK Toán GT lớp 12

Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: -7; -8; -12; -20; -121.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Phương pháp: 

Các căn bậc hai của số thực \(a<0\) là \(\pm i\sqrt a.\)​

Lời giải:

Căn bậc hai phức của -7 là \(\small \pm i\sqrt{7}\).

Căn bậc hai phức của -8 là \(\small \pm i2\sqrt{2}\).       

Căn bậc hai phức của -12 là \(\small \pm i2\sqrt{3}\).     

Căn bậc hai phức của -20 là  \(\small \pm i2\sqrt{5}\).    

Căn bậc hai phức của -11 là \(\small \pm 11i\).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 140 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON