ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4.33 trang 207 SBT Toán 12

Giải bài 4.33 tr 207 SBT Toán 12

Giả sử \({z_1},{z_2} \in C\) là hai nghiệm của một phương trình bậc hai với hệ số thực. Mệnh đề nào sau đây sai ?

A. \({{z_1} \in R \Rightarrow {z_2} \in R}\)

B. \({z_1}\) thuần ảo \(\Rightarrow {z_2}\) thuần ảo

C. \({{z_1} = \overline {{z_2}} }\)

D. \({{z_1} \in C\backslash R \Rightarrow {z_2} \in C\backslash R}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án : C

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.33 trang 207 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON