YOMEDIA

Tam Thiên's Profile

Tam Thiên

Tam Thiên

01/01/1970

Số câu hỏi 36
Số câu trả lời 11
Điểm 99
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (78)

 • Tam Thiên đã đặt câu hỏi: tính diện tích ,thể tích vật thể bằng tích phân Cách đây 3 năm

  Tính S,Vox,Voy: 

  a,tính S,Vox,Voy:D:đường tròn tâm I(1:0),bán kính R=1

  b,tính Voy:E:(x^2)/9+(y^2)/4=1

  c,Tính Voy:y=x^2,y=4

  d,Tính Vox,Voy :y^2=x,x+y-2=0

  e,tính S,Vox,Voy:y=x^2+1,các đường tiếp tuyến qua M(2:1)

   

 • Tam Thiên đã đặt câu hỏi: tính diện tích ,thể tích vật thể bằng tích phân Cách đây 3 năm

  Tính S,Vox,Voy: 

  a,tính S,Vox,Voy:D:đường tròn tâm I(1:0),bán kính R=1

  b,tính Voy:E:(x^2)/9+(y^2)/4=1

  c,Tính Voy:y=x^2,y=4

  d,Tính Vox,Voy :y^2=x,x+y-2=0

  e,tính S,Vox,Voy:y=x^2+1,các đường tiếp tuyến qua M(2:1)

   

 • Tam Thiên đã đặt câu hỏi: tính lãi kép Cách đây 3 năm

  Bạn A gửi 100tr vào ngân hàng, lãi suất 6%/năm. Sau 3 năm bà rút ra 1 nửa để xây nhà và gửi tiếp với suất như cũ.Hỏi:

  a,sau 3 năm nữa số tiền bạn A có là bn ?

  b,Tính số tiền lãi sau 6 năm ?

 • Tam Thiên đã đặt câu hỏi: tính v khối chóp Cách đây 3 năm

  Hình chóp SABCD , có ABCD là hình chữ nhật , AD=a căn 2 ,CD=2a,SA vuông góc với đáy ,K là trung điểm của CD .  ((SBK);đáy)=60*,Tính VSBKC

   

 • Tam Thiên đã đặt câu hỏi: thể tích khối chóp Cách đây 3 năm

  Hình chóp SABCD , có ABCD là hình chữ nhật , AD=a căn 2 ,CD=2a,SA vuông góc với đáy ,K là trung điểm của CD . Tính VSBKC

 • Tam Thiên đã đặt câu hỏi: tính v khối chóp Cách đây 3 năm

  Hình chóp SABCD ,SC vuông góc với (ABCD), ABCD là hình thoi cạnh a căn 3 ,góc ABC=120*,((SAB);đáy))=45*. Tính V SABCD

 • Tam Thiên đã đặt câu hỏi: thể tích khối chóp Cách đây 3 năm

  Tứ diện ABCD ,(ABC) vuông góc với (ACD). tam giác ABC  vuông tại A .AB=a , AD=2a . Tam giác ACD vuông tại D ,CD=a.Tính V ABCD

 • Tam Thiên đã đặt câu hỏi: tính v khối chóp Cách đây 3 năm

  Hình chóp SABCD , AB=BC=CA=SA=a , (SA:(ABC))=30*.H là hình chiếu của S trên (ABC),H là trung điểm của SC 

  Tính V SABC

 • Tam Thiên đã đặt câu hỏi: tính v khối chóp Cách đây 3 năm

  Tứ diện ABCD ,(ABC) vuông góc với (BCD) , tam giác BCD vuông tại D . AB= a căn 15 , BC= 3a căn 3 ,CA= a căn 6

  ((ACD);(BCD))=60*. Tính V ABCD 

 • Tam Thiên đã trả lời trong câu hỏi: thể tích khối chóp Cách đây 3 năm

  V ABCA'B'C' =1/3.AA'.SA'B'C'=1/3.a.a^2 căn 3/4 =a^3 căn 3/12 

  VMNABC'C/VABCA'B'C'=AM/AA'.BN/BB'=1/2.1/2=1/4 =>>VMNABC'C=a^3 căn 3 /48 

  Giair thế đúng ko bạn ??

Điểm thưởng gần đây (55)

 • Tam Thiên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Tam Thiên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Tam Thiên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Tam Thiên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Tam Thiên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Tam Thiên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Tam Thiên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Tam Thiên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Tam Thiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 năm
 • Tam Thiên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm