Tam Thiên's Profile

Tam Thiên

Tam Thiên

01/01/1970

Số câu hỏi 36
Số câu trả lời 11
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (78)

 • Tam Thiên đã đặt câu hỏi: tính diện tích ,thể tích vật thể bằng tích phân Cách đây 4 tháng

  Tính S,Vox,Voy: 

  a,tính S,Vox,Voy:D:đường tròn tâm I(1:0),bán kính R=1

  b,tính Voy:E:(x^2)/9+(y^2)/4=1

  c,Tính Voy:y=x^2,y=4

  d,Tính Vox,Voy :y^2=x,x+y-2=0

  e,tính S,Vox,Voy:y=x^2+1,các đường tiếp tuyến qua M(2:1)

   

 • Tam Thiên đã đặt câu hỏi: tính diện tích ,thể tích vật thể bằng tích phân Cách đây 4 tháng

  Tính S,Vox,Voy: 

  a,tính S,Vox,Voy:D:đường tròn tâm I(1:0),bán kính R=1

  b,tính Voy:E:(x^2)/9+(y^2)/4=1

  c,Tính Voy:y=x^2,y=4

  d,Tính Vox,Voy :y^2=x,x+y-2=0

  e,tính S,Vox,Voy:y=x^2+1,các đường tiếp tuyến qua M(2:1)

   

 • Tam Thiên đã đặt câu hỏi: tính lãi kép Cách đây 8 tháng

  Bạn A gửi 100tr vào ngân hàng, lãi suất 6%/năm. Sau 3 năm bà rút ra 1 nửa để xây nhà và gửi tiếp với suất như cũ.Hỏi:

  a,sau 3 năm nữa số tiền bạn A có là bn ?

  b,Tính số tiền lãi sau 6 năm ?

 • Tam Thiên đã đặt câu hỏi: tính v khối chóp Cách đây 8 tháng

  Hình chóp SABCD , có ABCD là hình chữ nhật , AD=a căn 2 ,CD=2a,SA vuông góc với đáy ,K là trung điểm của CD .  ((SBK);đáy)=60*,Tính VSBKC

   

 • Tam Thiên đã đặt câu hỏi: thể tích khối chóp Cách đây 9 tháng

  Hình chóp SABCD , có ABCD là hình chữ nhật , AD=a căn 2 ,CD=2a,SA vuông góc với đáy ,K là trung điểm của CD . Tính VSBKC