YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 24 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 24 sách GK Toán ĐS lớp 10

Thế nào là mệnh đề đảo của mệnh đề \(A \Rightarrow B?\) Nếu \(A \Rightarrow B\) là mệnh đề đúng, thì mệnh đề đảo của nó đúng không? Cho ví dụ minh hoạ.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Mệnh đề đảo của mệnh đề \(A \Rightarrow B\) là mệnh đề \(B \Rightarrow A.\)

Nếu mệnh đề \(A \Rightarrow B\) là một mệnh đề đúng thì mệnh đề đảo \(B \Rightarrow A\) không chắc là mệnh đề đúng.

Ví dụ:

Mệnh đề A =”\(\Delta ABC\) là tam giác đều”; Mệnh đề B = “\(\Delta ABC\) là tam giác cân”.

Hiển nhiên: Mệnh đề \(A \Rightarrow B\): Nếu \(\Delta ABC\) đều thì \(\Delta ABC\) cân” là một mệnh đề đúng.

Mà mệnh đề \(B \Rightarrow A\): Nếu “\(\Delta ABC\) cân thì \(\Delta ABC\) đều” là một mệnh đề sai.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 24 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 24 SGK Đại số 10

Bài tập 3 trang 24 SGK Đại số 10

Bài tập 4 trang 24 SGK Đại số 10

Bài tập 5 trang 24 SGK Đại số 10

Bài tập 6 trang 24 SGK Đại số 10

Bài tập 7 trang 24 SGK Đại số 10

Bài tập 8 trang 24 SGK Đại số 10

Bài tập 9 trang 25 SGK Đại số 10

Bài tập 10 trang 25 SGK Đại số 10

Bài tập 11 trang 25 SGK Đại số 10

Bài tập 12 trang 25 SGK Đại số 10

Bài tập 13 trang 25 SGK Đại số 10

Bài tập 14 trang 25 SGK Đại số 10

Bài tập 15 trang 25 SGK Đại số 10

Bài tập 1.41 trang 18 SBT Toán 10

Bài tập 1.42 trang 18 SBT Toán 10

Bài tập 1.43 trang 18 SBT Toán 10

Bài tập 1.44 trang 19 SBT Toán 10

Bài tập 1.45 trang 19 SBT Toán 10

Bài tập 1.46 trang 19 SBT Toán 10

Bài tập 1.47 trang 19 SBT Toán 10

Bài tập 1.48 trang 19 SBT Toán 10

Bài tập 1.49 trang 19 SBT Toán 10

Bài tập 1.50 trang 19 SGK Toán 10

Bài tập 1.51 trang 20 SGK Toán 10

Bài tập 1.52 trang 20 SGK Toán 10

Bài tập 50 trang 31 SGK Toán 10 NC

Bài tập 51 trang 31 SGK Toán 10 NC

Bài tập 52 trang 32 SGK Toán 10 NC

Bài tập 53 trang 32 SGK Toán 10 NC

Bài tập 54 trang 32 SGK Toán 10 NC

Bài tập 55 trang 32 SGK Toán 10 NC

Bài tập 56 trang 32 SGK Toán 10 NC

Bài tập 57 trang 32 SGK Toán 10 NC

Bài tập 58 trang 32 SGK Toán 10 NC

Bài tập 59 trang 32 SGK Toán 10 NC

Bài tập 60 trang 32 SGK Toán 10 NC

Bài tập 61 trang 32 SGK Toán 10 NC

Bài tập 62 trang 32 SGK Toán 10 NC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON