YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 42 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 42 sách GK Toán ĐS lớp 10

Viết phương trình \(y = ax + b\) của đường thẳng:

a) Đi qua điểm \(A(4; 3), B(2;- 1)\).

b) Đi qua điểm \(A(1;- 1)\) và song song với Ox.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Gọi d là đồ thị hàm số y = ax + b

Câu a:

\(A,B\in d\) nên \(\left\{\begin{matrix} 4a +b=3\\ 2a+b=-1 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a=2\\ b=-5 \end{matrix}\right.\)

Vậy d: y = 2x - 5

Câu b:

\(A \in d\)  và d // Ox nên \(\left\{\begin{matrix} a=0\\ -1=a+b \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a=0\\ b=-1 \end{matrix}\right.\)

Vậy d: y = -1.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 42 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF