YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 21 trang 53 SGK Toán 10 NC

Bài tập 21 trang 53 SGK Toán 10 NC

a) Tìm hàm số \(y = f(x)\), biết rằng đồ thị của nó là đường thẳng đi qua điểm (- 2;5) và có hệ số góc bằng -1,5 ;

b) Vẽ đồ thị của hàm số tìm được.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Đồ thị hàm số \(y = f(x)\) là đườnng thẳng nên có dạng \(y=ax+b\) với \(a=-1,5\)

Do đó: \(y=-1,5x+b\)

Đường thẳng đi qua điểm (- 2;5) nên:

\(5 = \left( { - 1,5} \right).\left( { - 2} \right) + b \Rightarrow b = 2\)

Vậy \(d: y=-1,5x+2\)

b) Đồ thị hàm số

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 53 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON