ADMICRO
VIDEO

Bài tập 22 trang 53 SGK Toán 10 NC

Bài tập 22 trang 53 SGK Toán 10 NC

Tìm bốn hàm số bậc nhất của đồ thị là bốn đường thẳng đôi một cắt nhau tại bốn đỉnh của một hình vuông nhận gốc O làm tâm đối xứng, biết rằng một đỉnh của hình vuông này là A(3;0).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì O là tâm đối xứng của hình vuông và có đỉnh \(A(3; 0)\) nên các đỉnh còn lại của hình vuông là: \(B(0; 3); C(-3; 0); D(0; -3)\)

Đường thẳng đi qua hai điểm A, B có dạng \(y = ax + b\)

\(A(3; 0); B(0; 3)\) nằm trên đường thẳng nên:

\(\left\{ \matrix{
0 = 3a + b \hfill \cr 
3 = b \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
a = - 1 \hfill \cr 
b = 3 \hfill \cr} \right.\)

Vậy AB: \(y= -x + 3\)

Tương tự:

BC: \(y = x + 3\)

CD: \(y = -x – 3\)

DA: \(y = x - 3\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 53 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF