ADMICRO
VIDEO

Bài tập 18 trang 52 SGK Toán 10 NC

Bài tập 18 trang 52 SGK Toán 10 NC

Cho hàm số:

\(y = f\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l}
2x + 4,\,\,\,\, - 2 \le x <  - 1\\
 - 2x,\,\,\,\,\,\,\,\, - 1 \le x \le 1\\
x - 3,\,\,\,\,\,\,\,1 < x \le 3
\end{array} \right.\)

a) Tìm tập xác định và vẽ đồ thị của hàm số đó

b) Cho biết sự biến thiên của hàm số đã cho trên mỗi khoảng (- 2;- 1); (- 1;1) và (1;3) và lập bảng biến thiên của nó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Tập xác định của hàm số: D = [- 2;3]

Bảng giá trị 

Đồ thị hàm số 

 

b) Hàm số đồng biến trên khoảng (-2; -1); nghịch biến trên khoảng (-1; -1) và đồng biến trên khoảng (1; 3)

Bảng biến thiên của hàm số

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 52 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF