ADMICRO
VIDEO

Bài tập 26 trang 54 SGK Toán 10 NC

Bài tập 26 trang 54 SGK Toán 10 NC

Cho hàm số: y = 3|x – 1| - |2x + 2|

a) Bằng cách bỏ dấu giá trị tuyệt đối, hãy viết hàm số đã cho dưới dạng hàm số bậc nhất trên từng khoảng.

(Hướng dẫn: Xét các khoảng hay đoạn \(\left( { - \infty ; - 1} \right),\left[ { - 1;1} \right)\) và \(\left[ {1; + \infty } \right)\)

b) Vẽ đồ thị rồi lập bảng biến thiên của hàm số đã cho.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

+ Với \(x < -1\) thì \(x-1 < 0\) và \(2x+2 < 0\) nên \(y=3(1-x)+2x+2=-x+5\)

+ Với \( - 1 \le x < 1\) thì \(x-1 < 0\) và \(2x + 2 \ge 0\) nên \(y=3(1-x)-2x-2=-5x+1\)

+ Với \(x \ge 1\) thì \(x - 1 \ge 0\) và \(2x+2 > 0\) nên \(y=3(x-1)-2x-2=x-5\)

Vậy \(y = \left\{ \begin{array}{l}
 - x + 5,\,\,\,\,\,\,x <  - 1\\
 - 5x + 1,\,\,\,\, - 1 \le x < 1\\
x - 5,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x \ge 1
\end{array} \right.\)

b) Bảng giá trị

Bảng biến thiên

Đồ thị hàm số

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 54 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF