ADMICRO
VIDEO

Bài tập 25 trang 54 SGK Toán 10 NC

Bài tập 25 trang 54 SGK Toán 10 NC

Đi một hãng taxi quy định giá thuê xe đi mỗi kilômét là 6 nghìn đồng đối 10 km đầu tiên và 2,5 nghìn đồng đối với các kilômét tiếp theo. Một khách thuê taxi đi quãng đường x kilômét phải trả số tiền là y nghìn đồng. Khi đó, y là một hàm số của đối số x, xác định với mọi x ≥ 0.

a) Hãy biểu diễn y như một hàm số bậc nhất trên từng khoảng ứng với đoạn [0;10] và khoảng (10;+∞)

b) Tính \(f(8), f(10)\) và \(f(18)\).

c) Vẽ đồ thị của hàm số \(y = f(x)\) và lập bảng biến thiên cùa nó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có 

Nếu \(x \in \left[ {0;10} \right]\) tức hành khách đi không quá 10km thì số tiền phải trả là: y = 6x (nghìn đồng)

Nếu \(x \in \left( {10; + \infty } \right)\) tức hành khách đi hơn 10km thì số tiền phải trả là:

\(y=10.6+(x-10).2,5\) (nghìn đồng) \(\Leftrightarrow y = 2,5x + 35\)

Vậy \(y = \left\{ \begin{array}{l}
6x,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0 \le x \le 10\\
2,5x + 35,\,\,\,x > 10
\end{array} \right.\)

b) Ta có:

\(\begin{array}{l}
f\left( 8 \right) = 48\\
f\left( {10} \right) = 60\\
f\left( {18} \right) = 80
\end{array}\)

c) Bảng giá trị 

Bảng biến thiên

 

Đồ thị hàm số

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 54 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF