YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 42 SGK Đại số 10

Giải bài 4 tr 42 sách GK Toán ĐS lớp 10

Vẽ đồ thị hàm số.

a) \(y=\left\{\begin{matrix} 2x \ \ voi \ \ x\geq 0\\ \\ -\frac{1}{2}x \ \ voi \ \ x<0 \end{matrix}\right.\)

b) \(y=\left\{\begin{matrix} x+1 \ \ voi \ \ x\geq 1\\ \\ -2x+4 \ \ voi \ \ x<1 \end{matrix}\right.\) 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

Đường thẳng y = 2x đi qua O(0;0) và A(1;2)

Đường thẳng \(y=-\frac{1}{2}x\) đi qua O(0;0) và B(-2;1)

Đồ thị (hình bên).

     

Câu b:

Đường thẳng y = x + 1 đi qua A(1;2) và B(2;3).

Đường thẳng y = -2x + 4 đi qua A(1;2) và C(0;4).

Đồ thị (hình bên).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 42 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF