Bài tập 2 trang 42 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 42 sách GK Toán ĐS lớp 10

Xác định a, b để đồ thị của hàm số \(y = ax + b\) đi qua các điểm.

a) \(A(0; 3)\) và \(B=(\frac{3}{5};0)\);

b) \(A(1; 2)\) và \(B(2; 1)\);

c) \(A(15;- 3)\) và \(B(21;- 3)\).

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Gọi d là đồ thị hàm số y = ax + b

Câu a:

Vì \(A,B\in d\)  nên: \(\left\{\begin{matrix} 3=b\\ 0=\frac{3}{5}a+b \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a=-5\\ b=3 \end{matrix}\right.\)

Câu b:

Vì \(A,B\in d\) nên: \(\left\{\begin{matrix} 2=a+b\\ 1=2a+b \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a=-1\\ b=3 \end{matrix}\right.\)

Câu c:

\(A,B\in d\) nên: \(\left\{\begin{matrix} -3=15a+b\\ -3=21a+b \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a=0\\ b=-3 \end{matrix}\right.\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 42 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 2 trang 42 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Các đường thẳng y = -5(x + 1) ; y = 3x + a, y = ax + 3 đồng quy với giá trị của a là :

  • A. -10
  • B. -11
  • C. -12
  • D. -13

Được đề xuất cho bạn