ADMICRO
VIDEO

Bài tập 24 trang 53 SGK Toán 10 NC

Bài tập 24 trang 53 SGK Toán 10 NC

Vẽ đồ thị của hai hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ và nêu nhận xét về quan hệ giữa chúng:

a) y = |x – 2|

b) y = |x| - 3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
y = \left| {x - 2} \right| = \left\{ \begin{array}{l}
x - 2,\,\,\,\,\,\,x \ge 2\\
 - x + 2,\,\,\,x < 2
\end{array} \right.\\
y = \left| x \right| - 3 = \left\{ \begin{array}{l}
x - 3,\,\,\,\,\,\,x \ge 0\\
 - x - 3,\,\,\,x < 0
\end{array} \right.
\end{array}\)

Bảng giá trị 

Đồ thị hàm số 

 

Đồ thị của hàm số y = |x| - 3 có được do tịnh tiến liên tiếp đồ thị hàm số y = |x - 2| sang trái 2 đơn vị và xuống dưới 3 đơn vị. 

Ta có: y = |x| - 3 = |(x - 2) + 2| - 3

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 53 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF