YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2.11 trang 35 SBT Toán 10

Giải bài 2.11 tr 35 SBT Toán 10

Vẽ đồ thị hàm số

\(y = \left\{ \begin{array}{l}
2x - 1,x \ge 1\\
\frac{1}{2}x + 1,x < 1
\end{array} \right.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đồ thị hàm số được vẽ trên hình. Điểm (1;1) thuộc đồ thị, điểm \(\left( {1;\frac{3}{2}} \right)\) không thuộc đồ thị.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.11 trang 35 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF