YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.12 trang 35 SBT Toán 10

Giải bài 2.12 tr 35 SBT Đại số 10

Xác định các hệ số a và b để đồ thị của hàm số y = ax+b đi qua các điểm sau

a) \(A\left( {\frac{2}{3}; - 2} \right)\) và B(0;1)           

b) M(−1;−2) và N(99;−2)

c) P(4;2) và Q(1;1)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Vì đồ thị đi qua \(A\left( {\frac{2}{3}; - 2} \right)\) nên ta có phương trình \(a.\frac{2}{3} + b =  - 2\).

Tương tự, dựa vào tọa độ của B(0;1) ta có 0+b = 1

Vậy, ta có hệ phương trình.

\(\left\{ \begin{array}{l}
a.\frac{2}{3} + b =  - 2\\
b = 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a =  - \frac{9}{2}\\
b = 1
\end{array} \right.\)

Vậy \(a =  - \frac{9}{2}, b =1\)

b) Vì đồ thị đi qua M(−1;−2) nên ta có phương trình a.(−1)+b = −2.

Tương tự, dựa vào tọa độ của N(99;−2) ta có 99a+b = −2

Vậy, ta có hệ phương trình.

\(\left\{ \begin{array}{l}
 - a + b =  - 2\\
99a + b =  - 2
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a = 0\\
b =  - 2
\end{array} \right.\)

Vậy a = 0; b = −2.

c) Vì đồ thị đi qua P(4;2) nên ta có phương trình 4a+b = 2.

Tương tự, dựa vào tọa độ của Q(1;1) ta có a+b = 1

Vậy, ta có hệ phương trình.

\(\left\{ \begin{array}{l}
4a + b = 2\\
a + b = 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a = \frac{1}{3}\\
b = \frac{2}{3}
\end{array} \right.\)

Vậy \(a=\frac{1}{3}, b=\frac{2}{3}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.12 trang 35 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON