YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.10 trang 35 SBT Toán 10

Giải bài 2.10 tr 35 SBT Đại số 10

Vẽ đồ thị của các hàm số sau và xét tính chẵn lẻ của chúng

a) \(y =  - \frac{2}{3}x + 2\) ;

b) \(y = \frac{4}{3}x - 1\) ;

c) y = 3x ;

d) y = 5 ;

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Cho x = 0 thì y = 2, y = 0 thì x = 3 nên đồ thị đi qua hai điểm A(0;2) và B(3;0).

Hàm số không là hàm số chẵn, không là hàm số lẻ.

b) Cho x = 0 thì y = −1, y = 0 thì \(x = \frac{3}{4}\) nên đồ thị đi qua hai điểm A(0;−1) và \(B\left( {\frac{3}{4};0} \right)\).

Hàm số không là hàm số chẵn, không là hàm số lẻ.

c) Cho x = 0 thì y = 0, y = 3 thì x = 1 nên đồ thị đi qua hai điểm A(0;0) và B(1;3).

Hàm số là hàm số lẻ.

d) Cho x = 0 thì y = 5, x = 2 thì y = 5 nên đồ thị đi qua hai điểm A(0;5) và B(1;5).

Hàm số là hàm số chẵn.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.10 trang 35 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON