ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 17 trang 51 SGK Toán 10 NC

Bài tập 17 trang 51 SGK Toán 10 NC

Tìm các cặp đường thẳng song song trong các đường thẳng sau:

a) \(y = \frac{1}{{\sqrt 2 }}x + 1\)

b) \(y =  - \frac{1}{{\sqrt 2 }}x + 3\)

c) \(y = \frac{2}{{\sqrt 2 }}x + 2\)

d) \(y = \sqrt 2 x - 2\)

e) \(y = \frac{1}{{\sqrt 2 }}x - 1\)

f) \(y =  - \left( {\frac{{\sqrt 2 }}{2}x - 1} \right)\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Các cặp đường thẳng song song là:

(d1): \(y = \frac{1}{{\sqrt 2 }}x + 1\) và (d2): \(y = \frac{1}{{\sqrt 2 }}x - 1\)

(d3): \(y = \frac{2}{{\sqrt 2 }}x + 2\) và (d4): \(y = \sqrt 2 x - 2\)

(d5): \(y =  - \frac{1}{{\sqrt 2 }}x + 3\) và (d6): \(y =  - \left( {\frac{{\sqrt 2 }}{2}x - 1} \right)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 51 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)