YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.13 trang 35 SBT Toán 10

Giải bài 2.13 tr 35 SBT Toán 10

Viết phương trình đường thẳng y = ax+b ứng với hình sau

a)

b)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta thấy đường thẳng y = ax+b đi qua hai điểm (0;3) và (1;0). Vậy ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}
3 = b\\
0 = a + b
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a =  - 3\\
b = 3
\end{array} \right.\)

Đường thẳng có phương trình là y = −3x+3

b) Ta thấy đường thẳng y = ax+b đi qua hai điểm (0;0) và (−1;4). Vậy ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}
0 = b\\
4 = a.\left( { - 1} \right) + b
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a =  - 4\\
b = 0
\end{array} \right.\)

Đường thẳng có phương trình là y = −4x.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.13 trang 35 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON