YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.17 trang 36 SBT Toán 10

Giải bài 2.17 tr 36 SBT Toán 10

Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = |x+2|+|3x−1|+|−x+4| ?

A. M(0;7)

B. N(0;5)

C. P(−2;−1)

D. Q(−2;1)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Thay trực tiếp tọa độ của các điểm vào hàm số ta thấy điểm M(0;7) thuộc đồ thị của hàm số y = |x+2|+|3x−1|+|−x+4|

Đáp án đúng A

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.17 trang 36 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF