ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 2.16 trang 36 SBT Toán 10

Giải bài 2.16 tr 36 SBT Toán 10

Đường thẳng y = ax+b với đồ thị sau có phương trình là

A. \(y =  - \frac{3}{2}x + 2\)

B. y = 2x−3

C. \(y = \frac{3}{2}x - 3\)

D. y = −x−3

 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta thấy đường thẳng y = ax+b đi qua hai điểm (2;0)và (0;−3). Vậy ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}
0 = 2a + b\\
 - 3 = b
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a =  - \frac{3}{2}\\
b =  - 3
\end{array} \right.\)

Đường thẳng có phương trình là \(y = \frac{3}{2}x - 3\).

Đáp án đúng C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.16 trang 36 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)