ADMICRO
VIDEO

Bài tập 19 trang 52 SGK Toán 10 NC

Bài tập 19 trang 52 SGK Toán 10 NC

a) Vẽ đồ thị của hàm số \(y = f_1(x) = 2|x|\) và \(y = f_2x = |2x + 5|\) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Cho phép tịnh tiến biến đồ thị hàm số \(f_1\) thành đồ thị hàm số \(f_2\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có:

 \(\begin{array}{l}
y = {f_1}\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l}
2x,\,\,\,\,x \ge 0\\
 - 2x,\,x < 0
\end{array} \right.\\
y = {f_2}\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l}
2x + 5,\,\,\,\,\,\,x \ge  - \frac{5}{2}\\
 - 2x - 5,\,\,\,x <  - \frac{5}{2}
\end{array} \right.
\end{array}\)

Bảng giá trị 

Đồ thị hàm số 

b) Tịnh tiến đồ thị hàm số \(f_1\) sang trái \(\frac{5}{2}\) đơn vị, ta được đồ thị hàm số \(f_2\)

Thật vậy, ta có:

\(\begin{array}{l}
{f_1}\left( {x + \frac{5}{2}} \right) = 2\left| {x + \frac{5}{2}} \right|\\
 = \left| {2\left( {x + \frac{5}{2}} \right)} \right| = {f_2}\left( x \right)
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 52 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON